PSK Project

พฤกษากาญจน์ 11 กาญจนบุรี

 

โครงการบ้านเดียวและบ้านแฝด
บน ถ. 324 กาญจนบุรี – อู่ทองราคา
เริ่มต้น1.5 ล้านบาท

 

พฤกษากาญจน์ ทาวน์ 2

 

 โครงการบ้านสไตล์ทาวน์โฮม
หมู่ที่ 1 ถ.แสงชูโตกาญจนบุรี
ราคาเริ่มต้น1.5 ล้านบาท

 


 

พฤกษากาญจน์ริเวอร์ทาวน์

 

โครงการบ้านสไตล์ทาวน์โฮม
บนถนน ลิ้นช้าง-เขาปูน ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง
ราคาเริ่มต้นเพียง 8 แสนกว่าบาท

 

Psk Special Promotion