พฤกษากาญจน์  Special Promotion

โครงการบ้านกาญจนบุรี

พฤกษากาญจน์ เรสซิเด้นซ์

โครงการบ้าน
หมู่ที่ 4 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ราคาเริ่มต้น 3.2 ล้านบาท 


พฤกษากาญจน์ วิลเลจ ทาวน์

โครงการบ้าน
หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ราคาเริ่มต้น 9 แสนบาท 


พฤกษากาญจน์ 12

โครงการบ้าน
หมู่ที่ 13 บนถนนสายกาญจนบุรี-อู่ทอง(324) ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ราคาเริ่มต้น 2 ล้านบาท