พฤกษ์ภิรมย์ A (บ้านแฝด 1 ชั้น)

รายละเอียด

 • บ้านแฝด 1 ชั้น
 • 2 ห้องนอน
 • 1 ห้องน้ำ
 • ที่จอดรถ 2 คัน
 • 1 พื้นที่รับประทานอาหาร
 • 1 พื้นที่รับแขก
 • 1 พื้นที่ครัว
 • พื้นที่ 40.20 ตรว.
 • พื้นที่ใช้สอย 82.45 ตรม.
พฤกษ์ภิรมย์ A (บ้านแฝด 1 ชั้น)

พฤกษ์ภิรมย์ AN (บ้านแฝด 1 ชั้น)

รายละเอียด

 • บ้านแฝด 1 ชั้น
 • 2 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • ที่จอดรถ 2 คัน
 • 1 พื้นที่รับประทานอาหาร
 • 1 พื้นที่รับแขก
 • 1 พื้นที่ครัว
 • พื้นที่ 40.10 ตรว.
 • พื้นที่ใช้สอย 87.60 ตรม.
พฤกษ์ภิรมย์ AN (บ้านแฝด 1 ชั้น)

พฤกษ์พิสุทธิ์ B (บ้านแฝด 1 ชั้น)

รายละเอียด

 • บ้านแฝด 1 ชั้น
 • 3 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • ที่จอดรถ 1 คัน
 • 1 พื้นที่รับประทานอาหาร
 • 1 พื้นที่รับแขก
 • 1 พื้นที่ครัว
 • พื้นที่ 46.20 ตรว.
 • พื้นที่ใช้สอย 101.58 ตรม.
พฤกษ์พิสุทธิ์ B (บ้านแฝด 1 ชั้น)

พฤกษ์พิสุทธิ์ BS (บ้านเดี่ยว 1 ชั้น)

รายละเอียด

 • บ้าน 1 ชั้น
 • 3 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • ที่จอดรถ 2 คัน
 • 1 พื้นที่รับประทานอาหาร
 • 1 พื้นที่รับแขก
 • 1 พื้นที่ครัว
 • พื้นที่ 50.40 ตรว.
 • พื้นที่ใช้สอย 133.853 ตรม.
พฤกษ์พิสุทธิ์ BS (บ้านเดี่ยว 1 ชั้น)

พฤกษ์เกษม C (บ้านแฝด 2 ชั้น)

รายละเอียด

 • บ้าน 2 ชั้น
 • 4 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • ที่จอดรถ 2 คัน
 • 1 พื้นที่รับประทานอาหาร
 • 1 พื้นที่รับแขก
 • 1 พื้นที่ครัว
 • 1 ห้องเก็บของ
 • พื้นที่ 38.70 ตรว.
 • พื้นที่ใช้สอย 154.96 ตรม.
พฤกษ์เกษม C (บ้านแฝด 2 ชั้น)

พฤกษ์เกษม CS (บ้านเดี่ยว 2 ชั้น)

รายละเอียด

 • บ้าน 2 ชั้น
 • 4 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • ที่จอดรถ 2 คัน
 • 1 พื้นที่รับประทานอาหาร
 • 1 พื้นที่รับแขก
 • 1 พื้นที่ครัว
  • 1 ห้องเก็บของ
 • พื้นที่ 50.20 ตรว.
 • พื้นที่ใช้สอย 190.30 ตรม.


พฤกษ์สุวรรณ E (บ้านเดี่ยว 2 ชั้น)

รายละเอียด

 • บ้าน 2 ชั้น
 • 4 ห้องนอน
 • 4 ห้องน้ำ
 • ที่จอดรถ 2 คัน
 • 1 พื้นที่รับประทานอาหาร
 • 1 พื้นที่รับแขก
 • 1 พื้นที่ครัว
 • 1 ห้องเก็บของ
 • พื้นที่ 56.90 ตรว.
 • พื้นที่ใช้สอย 250 ตรม.